ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vật m dao động điều hòa với phương trình:\(x = 20 coss (2\sqrt{10}t - \frac{\pi}{2})cm\). Gia tốc tại li độ 10 cm có giá trị 

  • A. - 4 m/s2            
  • B. 2 m/s2
  • C. 9,8 m/s2
  • D. 4 m/s2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(a = -\omega ^2x = -(2\sqrt{10})^2.10 = -400 cm/s^2\)

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  https://www.youtube.com/embed/FAlk2tTENOk?start=3410
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON