ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với phương trình: \(x = 6 cos 5 \pi t (cm)\).Quãng đường vật đi được sau t = 13/15(s), kể từ lúc bắt đầu dao động là?

  • A. 51 cm
  • B. 52 cm
  • C. 27 cm
  • D. 53,2 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\\x =6cos5\pi t\ (cm)\\ t = 0: \left\{\begin{matrix} x=6\ cm\\ v=0 \ \ \ \ \end{matrix}\right.;\ T = \frac{2}{5}s\)
  Xét \(\frac{\Delta t}{T} =\frac{13}{15} \times \frac{5}{2}=2+\frac{1}{6} \Rightarrow \Delta t = 2T + \frac{T}{6}\)

                                                                        \(\frac{T}{6} \Rightarrow S_0 = 3\ cm\)
  ⇒ S = 2 × 4 × 6 + 3 = 51 cm

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  https://www.youtube.com/embed/FAlk2tTENOk?start=1859
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON