YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vật dao động điều hòa có phương trình: \(x = Acos\frac{2 \pi}{T}t\).Kể từ thời điểm t = 0, sau khoảng thời gian \(\frac{T}{12}\) li độ của vật

  • A. giảm 13,4%
  • B.  tăng 13,4%
  • C. giảm 50,0%
  • D. tăng 50,0%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Tại \(t = 0 \Rightarrow x_1 = A\)

  + Tại \(t = \frac{T}{12}\Rightarrow x_2 = \frac{A\sqrt{3}}{2}\)

  \(\Rightarrow \frac{\Delta x}{x_1}= \frac{x_2 - x_1}{x_1}= \frac{\frac{A\sqrt{3}- A}{2}}{A}\)

  \(\Rightarrow \frac{\Delta x}{x_1}= \frac{x_2 - x_1}{x_1}= \frac{\frac{A\sqrt{3}}{2} - A}{2} = -13,4\%\)

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  https://www.youtube.com/embed/FAlk2tTENOk?start=3410
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22620

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON