AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật có khối lượng m gắn  vào đầu lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia cố định. Khi lò xo bị nén một đoạn \(\Delta l\) (\(\Delta l\)< 0). Thế năng đàn hồi của lò xo là

  • A. \(\frac{1}{2}k{(\Delta l)^2}\)
  • B. \( - \frac{1}{2}k{(\Delta l)^2}\)
  • C. \( \frac{1}{2}k(\Delta l)\)
  • D. \( - \frac{1}{2}k(\Delta l)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA