AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lo xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn Dl (Dl < 0) thì thế năng đàn hồi bằng ( chọn thế năng tại vị trí của vật khi mà lò xo chưa bị nén )

  • A. \({W_t} = \frac{1}{2}k.\Delta l\)
  • B. \({W_t} = \frac{1}{2}k.{(\Delta l)^2}\)
  • C. \({W_t} =  - \frac{1}{2}k.{(\Delta l)^2}\)
  • D. \({W_t} =  - \frac{1}{2}k.\Delta l\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>