AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đáp án nào sau đây là đúng?   

  • A. Lực là đại lượng véc tơ nên công cũng là đại lượng véc tơ 
  • B. Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực và độ dời của vật
  • C. công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số 
  • D. một vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không vì có độ dời của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>