AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công suất được xác định bằng 

  • A. tích của công và thời gian thực hiện công     
  • B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian
  • C. công thực hiện được trên một đơn vị chiều dài        
  • D. giá trị công thực hiện được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>