AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu  sai về công của lực ? 

  • A. Công của lực là đại lượng vô hướng      
  • B. Công của lực có giá trị đại số        
  • C. Công của lực được tính bằng biểu thức F.S.cos \(\alpha \)
  • D. Công của lực luôn luôn dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>