AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi khối lượng giảm một nửa và vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ 

  • A. tăng gấp 8.         
  • B. tăng gấp đôi.            
  • C. tăng gấp 4.              
  • D. không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>