AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai vật có cùng khối lượng m, chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow {{v_1}} \) , \(\overrightarrow {{v_2}} \) có độ lớn bằng nhau. Động lượng của hệ hai vật

  • A. \(\overrightarrow p  = 2m\overrightarrow {{v_1}} \)
  • B. \(\overrightarrow p  = 2m\overrightarrow {{v_2}} \)
  • C. \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow {{v_1}}  + m\overrightarrow {{v_2}} \)
  • D. \(\overrightarrow p  =  m\overrightarrow {{v_2}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>