AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về định luật bảo toàn động lượng? 

  • A. Trong một hệ cô lập, tổng động lượng của hệ đựơc bảo toàn. 
  • B. Trong một hệ cô lập, tổng động lượng của hệ là một vectơ không đổi cả về hướng và độ lớn.
  • C. Trong một hệ cô lập, độ biến thiên động lượng của hệ bằng 0 
  • D. Trong một hệ cô lập, tổng động lượng của hệ luôn bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>