RANDOM
 • Câu hỏi:

  Khi vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì 

  • A. động năng của vật được bảo toàn.   
  • B. động lượng của vật được bảo toàn.
  • C. cơ năng của vật được bảo toàn.                     
  • D. thế năng của vật được bảo toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA