YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì 

  • A. thế năng tăng gấp đôi.             
  • B. gia tốc tăng gấp đôi                                       
  • C. động năng tăng gấp đôi                    
  • D. động lượng tăng gấp đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>