AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ưu điểm của phương pháp tạo giống đột biến là:

  • A. Có thể tạo ra giống mới với những đặc tính mới mà ở tổ tiên chưa có
  • B. Dễ thực hiện, có thể dự đoán đƣợc kết quả khi tiến hành
  • C. Có thể tạo ra được giống mới mang đặc điểm của hai loài khác nhau
  • D. Có thể tạo ra giống mới đồng hợp ở tất cả các gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>