YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của cây này không thể thụ phấn cho hoa của cây khác là ví dụ về 

  • A. cách li nơi ở
  • B. cách li mùa vụ
  • C. cách li cơ học
  • D. cách li sau hợp tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>