AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu sản phẩm giảm phân của 1 tế bào sinh giao tử ở ngƣời gồm 3 loại giao tử là: (n+1), (n-1) và n. Một trong các giao tử này thụ tinh tạo thành hợp tử phát triển thành ngƣời bị mắc hội chứng siêu nữ (XXX). Điều này chứng tỏ đã xảy ra sự không phân li của 1 cặp NST ở

  • A. giảm phân II trong quá trình sinh tinh
  • B. giảm phân II trong quá trình sinh trứng
  • C. giảm phân I trong quá trình sinh tinh
  • D. giảm phân I trong quá trình sinh trứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA