AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, khủng long nhự trị ở thời điểm nào? 

  • A. kỉ Silua của đại Cổ sinh
  • B. kỉ Tam điệp của đại Trung sinh
  • C. kỉ Jura của đại Trung sinh
  • D. kỉ Đệ tam của đại Tân sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>