AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Dạng đột biến làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể, làm mất cân bằng gen và thường gây chết với thể đột biến là: 

  • A. Đột biến đa bội
  • B. Đột biến dị bội
  • C. Đột biến đảo đoạn
  • D. Đột biến mất đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>