AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

  • A. 4
  • B. 8
  • C. 6
  • D. 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tứ diện đều có mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng tạo bởi một cạnh với trung điểm của cạnh đối diện của nó.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>