YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

  • A. \(x + y - z - 2 = 0\)
  • B. \(y-z=0\)
  • C. \(z-x=0\)
  • D. \(x-y=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trung điểm của AB là I(2;2;2)

  Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua \(I(2;2;2)\) và nhận \(\overrightarrow n = \frac{1}{2}\overrightarrow {AB} = \left( {1;0; - 1} \right)\) làm vectơ pháp tuyến, nên có phương trình là: 

  \((x - 2) + 0(y - 2) - (z - 2) = 0 \)

  \(\Leftrightarrow x - z = 0 \Leftrightarrow z - x = 0.\)  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA