YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình trụ có hai đường tròn đáy lần lượt là (O); (O’). Biết thể tích khối nón có đỉnh là O và đáy là hình tròn (O’) là \(a^3\) tính thể tích V của khối trụ đã cho?

  • A. \(V = 2{a^3}\)
  • B. \(V = 4{a^3}\)
  • C. \(V = 6{a^3}\)
  • D. \(V = 3{a^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể tích khối nón: \({V_1} = \frac{1}{3}S.h = {a^3}.\) 

  Công thức tính thể tích khối trụ: \(V = S.h = 3{V_1} = 3{a^3}.\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3598

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON