AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây hai lực được gọi là cân bằng? 

  • A. Hai lực mạnh như nhau, cùng phương nhưng ngược chiều.
  • B.  Hai lực tác dụng và hai vật, mạnh như nhau, cùng phương nhưng ngược chiều.
  • C. Hai lực tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, cùng phương và ngược chều. 
  • D. Hai lực tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, cùng phương và cùng chiều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>