RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hai lực cân bằng là : 

  • A. Hai lực bằng nhau.
  • B. Hai lực cùng phương, ngược chiều và mạnh bằng nhau.
  • C. Lực đàn hồi và trọng lực. 
  • D. Hai lực cùng phương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA