AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để đo chiều dài cuốn SGK vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau? 

  • A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm.
  • B. Thước 15cm, có ĐCNN tới mm.
  • C. Thước 20cm, có ĐCNN tới mm. 
  • D.  Thước 25cm, có ĐCNN tới cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>