AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: 

  • A.  Khối lượng của vật là do sức hút của Trái đất  nên vật đó.
  • B. Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng về tâm Trái đất.
  • C. Khối lượng của vật còn được gọi là trọng lượng của vật đó. 
  • D. Đơn vị trọng lượng là kg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>