AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lấy 100cmcát đổ vào 100cm3 nước. Thể tích của cát và nước là: 

  • A.  200cm3.
  • B. Lớn hơn 200cm3.
  • C. Nhỏ hơn 200cm3
  • D. Có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn 200cm3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>