AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quyển sách nằm cân bằng trên bàn. Trọng lực tác dụng vào quyển sách cân bằng với lực nào trong các lực sau đây? 

  • A. Lực tác dụng của bàn vào mặt đất.
  • B. Lực tác dụng của mặt đất vào bàn.
  • C. Lực tác dụng của bàn vào quyển sách. 
  • D. Lực tác dụng của quyển sách vào mặt bàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>