AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây là ví dụ về trọng lực làm cho một vật đang đứng yên phải chuyển động? 

  • A. Quả bóng được đá thì lăn trên sân.
  • B. Một vật được tay kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang.
  • C. Một vật dược thả rơi xuống. 
  • D. Một vật được ném thì bay lên cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>