AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để đo chiều dài của một vật (ước lượng khoảng hơn 40cm), nên chọn thước có giới hạn đo: 

  • A. 20dm và ĐCNN 1mm
  • B. 60cm ĐCNN 1cm.
  • C. 1m và ĐCNN 2cm.   
  • D. 5dm và ĐCNN 2cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>