AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bạn Lan dùng bình chia độ để đo thể tích một viên sỏi. Kết quả đúng là 55,7cm3. Bạn đã dùng bình nào trong các bình sau? 

  • A. Bình có ĐCNN 1cm3.
  • B. Bình có ĐCNN 0,2cm3 .
  • C. Bình có độ chia nhỏ nhất 0,5cm3
  • D. Bình có độ chia 0,2cm3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>