AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiều dài bàn học là 1m. Thước nào sau đây có thể đo chiều dài của bàn chính xác nhất? 

  • A. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.
  • B. Thước có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm.
  • C. Thước có GHĐ 1,5m và ĐCNN 0,1cm.
  • D. Cả ba thước trên đều đo tốt như nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>