AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng tay búng viên bi ve thứ nhất chuyển động đến va chạm vào viên bi ve thứ hai đang đứng yên trên mặt bàn, làm cho viên bi thứ hai chuyển động. lực làm biến đổi chuyển động của viên bi thứ hai là lực nào trong các lực sau đây? 

  • A. Lực của tay tác dụng vào viên bi thứ nhất.
  • B. Lực hút của Trái đất tác dụng vào viên bi thứ hai.
  • C. Lực của viên bi thứ hai tác dụng vào viên bi thứ nhất.
  • D.  Lực của viên bi thứ hai tác dụng vào viên bi thứ nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>