RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây là ví dụ về trọng lực có thể làm cho một vật đang đứng yên phải chuyển động? 

  • A.  Một vật được tay kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang.
  • B. Một vật được ném thì bay lên cao.
  • C. Một vật được thả thì rơi xuống. 
  • D. Quả bóng được đá thì lăn trên sàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA