YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng? 

  • A. Tảng đá nằm trên mặt đất. 
  • B. Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.
  • C. Chiếc thuyền chạy trên mặt nước. 
  • D.  Viên phấn rơi từ trên bàn xuống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tảng đá nằm trên mặt đất không có năng lượng

  → Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 132289

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF