YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng...

  • A. thực hiện công
  • B. làm nóng các vật khác
  • C. A và B đều đúng
  • D. A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác (nhiệt năng).
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 38872

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON