AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào vật có cơ năng (năng lượng cơ học), nếu lấy mặt đất làm mốc.

  • A. Tảng đá nằm trên mặt đất 
  • B. Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.
  • C. Chiếc thuyền chạy trên mặt nước.
  • D. Em học sinh đang ngồi học bài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trường hợp vật có cơ năng (năng lượng cơ học) là:

  + Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>