AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

  • A.  Làm cho vật nóng lên.
  • B.

   Truyền âm được. 

  • C. Phản chiếu được ánh sáng.
  • D. Làm cho vật chuyển động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biểu hiện của nhiệt năng: Làm cho vật nóng lên

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>