ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trung thực là: 

  • A. Tôn trọng sự thật
  • B. Tôn trọng lẽ phải
  • C. Thật là, dũng cảm nhận lỗi về mình
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trung thực là:

  + Tôn trọng sự thật

  + Tôn trọng lẽ phải

  + Thật là, dũng cảm nhận lỗi về mình

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON