ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trung thực là: 

  • A. Tôn trọng sự thật
  • B. Tôn trọng lẽ phải
  • C. Thật là, dũng cảm nhận lỗi về mình
  • D. Tất cả các đáp án trên
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trung thực là:

  + Tôn trọng sự thật

  + Tôn trọng lẽ phải

  + Thật là, dũng cảm nhận lỗi về mình

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1