ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ca dao tục ngữ thể hiện tính trung thực

  • A. Cây ngay không sợ chết đứng
  • B. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành
  • C. Người gian thì sợ người ngay 
   Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ca dao tục ngữ thể hiện tính trung thực:

  + Cây ngay không sợ chết đứng

  + Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành

  + Người gian thì sợ người ngay 
  Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7519

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON