ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ca dao tục ngữ thể hiện tính trung thực

  • A. Cây ngay không sợ chết đứng
  • B. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành
  • C. Người gian thì sợ người ngay 
   Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo
  • D. A, B, C đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ca dao tục ngữ thể hiện tính trung thực:

  + Cây ngay không sợ chết đứng

  + Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành

  + Người gian thì sợ người ngay 
  Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7519

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1