ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây biểu hiện tính trung thực. 

  • A. Chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra
  • B. Bao che khuyết điểm cho bạn
  • C. An nhặt được ví tiền liền cất kĩ trong cặp của mình
  • D. Hoa luôn nhận lỗi khi biết đó là lỗi của mình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hành vi biểu hiện tính trung thực: Hoa luôn nhận lỗi khi biết đó là lỗi của mình.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7518

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF