ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây biểu hiện tính trung thực. 

  • A. Chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra
  • B. Bao che khuyết điểm cho bạn
  • C. An nhặt được ví tiền liền cất kĩ trong cặp của mình
  • D. Hoa luôn nhận lỗi khi biết đó là lỗi của mình
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hành vi biểu hiện tính trung thực: Hoa luôn nhận lỗi khi biết đó là lỗi của mình.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7518

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1