ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây không biểu hiện tính trung thực. 

  • A. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra
  • B. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi
  • C. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn
  • D. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hành vi không biểu hiện tính trung thực: Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7517

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON