ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây không biểu hiện tính trung thực. 

  • A. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra
  • B. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi
  • C. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn
  • D. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hành vi không biểu hiện tính trung thực: Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7517

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1