ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người trung thực là 

  • A. Không chấp nhận điều giả dối
  • B. Che dấu cho người bạn thân về lỗi của họ
  • C. Bỏ qua những việc làm sai trái
  • D. Làm việc gì cũng vì lợi ích riêng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Người trung thực là không chấp nhận điều giả dối

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7530

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1