ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điền những từ hoặc cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để làm rõ thế nào là trung thực:

  "Trung thực là luôn tôn trọng............. , tôn trọng chân lí,......; sống ngay thẳng,................và dám ....................... nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm".

  • A. Tôn trọng lẽ phải, sự thật, thật thà, dũng cảm
  • B. Tôn trọng sự thật, lẽ phải, thật thà, dũng cảm
  • C. Tôn trọng sự thật, điều đúng đắn, thật thà, đứng ra
  • D. Tôn trọng sự thật, lẽ phải, thật thà, đứng ra
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  "Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm".

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1