ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điền những từ hoặc cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để làm rõ thế nào là trung thực:

  "Trung thực là luôn tôn trọng............. , tôn trọng chân lí,......; sống ngay thẳng,................và dám ....................... nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm".

  • A. Tôn trọng lẽ phải, sự thật, thật thà, dũng cảm
  • B. Tôn trọng sự thật, lẽ phải, thật thà, dũng cảm
  • C. Tôn trọng sự thật, điều đúng đắn, thật thà, đứng ra
  • D. Tôn trọng sự thật, lẽ phải, thật thà, đứng ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  "Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm".

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON