ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sống trung thực sẽ

  • A. Giúp ta nâng cao phẩm giá
  • B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
  • C. Sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng
  • D. Tất cả các đáp án trên
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sống trung thực sẽ:

  + Giúp ta nâng cao phẩm giá

  + Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội

  + Sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7522

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1