ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bảo vệ lẽ phải, dấu tranh, phê phán những việc làm sai trái. Thể hiện đức tính: 

  • A. Tự trọng
  • B. Trung thực 
  • C. Yêu thương con người
  • D. Đức tính chí công vô tư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bảo vệ lẽ phải, dấu tranh, phê phán những việc làm sai trái. Thể hiện đức tính trung thực.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON