ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ai ơi! giữ chí cho bền 
  Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai 
  Xin đừng làm, nói đơn sai 
  Tin mình đừng sợ những lời dèm pha 
  Anh em một họ một nhà 
  Thương nhau chân thật đường xa cũng gần 

  Ý nghĩa của bài thơ thể hiện: 

  • A. Tính trung thực
  • B. Tính tự chủ
  • C. Yêu thương con người
  • D. Tình anh em
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ý của bài thơ thể hiện tính trung thực.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1