AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1,2 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 75%. Giá trị của m là:

  • A. 1,6
  • B. 0,96
  • C. 0,9
  • D. 1,80

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  m = 1,2 : 0,75 = 1,6 tấn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>