YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1,2 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 75%. Giá trị của m là:

  • A. 1,6
  • B. 0,96
  • C. 0,9
  • D. 1,80

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  m = 1,2 : 0,75 = 1,6 tấn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 682

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON