YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố Nitơ:

  • A. Cao su buna
  • B. Nhựa poli(vinyl clorua)
  • C. tơ visco
  • D. tơ nilon-6,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tơ nilon-6,6 :   (-NH-[NH2]6-NH-CO-[NH2]4-CO-)n

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 679

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON