ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhận định sơ đồ sau: \(CH_{4}\rightarrow X\rightarrow Y\rightarrow Z\rightarrow\) Cao su Buna . Trong đó Y là:

  • A. ancol etylic
  • B. vinylaxetilen
  • C. anđehit axetic
  • D. butan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Z: CH2=CH-CH=CH2
  \(2CH_{4}\rightarrow CH\equiv CH+3H_{2}\)
                                         
  (X)
  \(2CH\equiv CH\rightarrow CH\equiv C-CH=CH_{2}\)
                                               (Y)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP