YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,93% clo về khối lượng, trung bình 1 phân từ clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

  • A. 3
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  k(C2H3Cl) + Cl2 → C2kH3k-1Cl(k+1) + HCl

  Theo đề bài được:

  \(63,96\%  = \frac{{(k + 1).35,5}}{{12.2k + 3k - 1 + (k + 1).35,5}} \to k = 3\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117356

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF